Jawatankuasa

2.0 JAWATANKUASA KURIKULUM

2.1 JK Kurikulum

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Naib Pengerusi I : Pn. Rosni Bte. Hj. Asakil (PK Hem)
Naib Pengerusi II : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin (PK. Petang)
Setiausaha 1 : En. Mahajoda B. Pungutan
Setiausaha 2 : Pn. Azlinah Bte. Mat Jusoh
Ahli : Semua Ketua Bidang
    Semua Ketua Panitia (26 panitia Aliran Perdana)
    Semua Setiausaha Peperiksaan dalaman 1, 2, 3, 4 & 5
    Semua Setiausaha Peperiksaan Luaran 3 & 5
    Ketua Unit PSS
    Ketua Unit SPBT
    Kaunselor Sekolah
    En. Rasmee B. Rajaneh (Head Count)
    Pn. Asmah Bte. Muda (Head Count)
    Ketua Unit Jadual Waktu
    Ketua Unit Peperiksaan
    Ketua JK Pentaksiran Berasaskan Sekolah

 

 2.2 JK Jadual Waktu

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Naib Pengerusi I : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Naib Pengerusi II : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin (PK. Petang)
Naib Pengerusi III : Pn. Rosni Bte. Hj. Asakil (PK.HEM)
Setiausaha I : En. Hasbullah B. Gustaham
Setiausaha II : Pn. Isniah Bte. Hj. Bakti
Setiausaha II : En. Mohd. Fahmi B. Ramli
Ahli : Semua Ketua Bidang
    Pn. Nur Sara Bte. Abdul Majid
    En. Abdul Bang B. Meralam


2.3 JK Unit Peperiksaan & Penilaian

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Naib Pengerusi I : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Naib Pengerusi II : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin (PK. Petang)
Naib Pengerusi III : Pn. Rosni Hj. Asakil (PK. HEM)
Setiausaha I : En. Mahajoda B. Pungutan
Setiausaha II : Pn. Azlinah Bte. Mat Jusoh
Ahli : Semua Ketua Bidang
    Semua Ketua Unit
    Pn. Azlinah Bte. Mat Jusoh (S/U Pep. Petang)
    Pn. Sarina Bte. Muhammad Nor (S/U Pep. Petang)
    Cik Aisah Bte. Muhiddin (S/U Dalaman Ting. 3)
    Cik Roselilah Bte. Amarih (S/U Dalaman Ting .3)
    Cik Siti Fairuz Bte. Ali (S/U Dalaman Ting. 4)
    Cik Rosmah Bte. Ambotang (S/U Dalaman Ting. 5)
    Cik Yogeswary Santhirasagaran (S/U Luaran PMR)
    Pn. Noor Azimah Bte. Mustapha (S/U Luaran PMR)
    En. Azlan B. Abd Khatam (S/U Luaran SPM)


2.4 JK Pusat Sumber Sekolah

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Naib Pengerusi I : Pn. Rosni Bte. Hj. Asakil (PK Hem)
Naib Pengerusi II : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin (PK. Petang)
Naib Pengerusi III : En. Rashidan B. Hj. Abdul Latif (PK. Kokurikulum)
Setiausaha I : Pn. Rosmidha Bte. MEna
Ahli : Semua Ketua Bidang
    Semua Ketua Panitia
    En. Abdul Jidi B. Rijali
    Tn. Hj. Yusof B. Sayadi (Penyelaras Nilam)

 

2.5 JK Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Naib Pengerusi I : Pn. Rosni Bte. Hj. Asakil (PK Hem)
Naib Pengerusi II : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin (PK. Petang)
Naib Pengerusi III : En. Rashidan B. Hj. Abdul Latif (PK. Kokurikulum)
Setiausaha I : En. Azlan B. Abd Khatam (S/U Luaran SPM)
Setiausaha II : Cik Yogeswary Santhirasagaran (S/U Luaran PMR)
Ahli : Semua Ketua Bidang
    Semua Ketua Panitia
    Semua Guru


2.6 JK PPSMI (P&P Sains & Matematik dalam Bahasa Inggeris)

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Naib Pengerusi I : Pn. Rosni Bte. Hj. Asakil (PK Hem)
Naib Pengerusi II : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin (PK. Petang)
Setiausaha I : Pn. Ismail B. Sapie (KB. Sains)
Setiausaha II : Cik Clare Aloysius Sitiol
Penolong S/U : Pn. Asmah Muda (KP Sains)
    Pn. Isniah Bte. Bakti (KP Fizik)
    Pn. Sabrina Bte. Mohammad (KP Biologi)
    Pn. Rosmawaty Yahaya (KP Kimia)
    En. Nik Bahari B.Nik Mat (KP Matematik)
Penyelaras : En. Mohd. Ridzuan B. Hamzah (Peralatan)
    Pn. Zalina Bte. Kamarudin (Makmal Komputer)
Juruteknik Peralatan : En. Mohammad Raffae B. Sappari
Ahli : Semua Guru Sains
    Semua Guru Matematik
    Semua Guru Fizik
    Semua Guru Kimia
    Semua Guru Biologi
    Semua Guru Pendidikan Khas

 

2.7 JK Bidang Bahasa

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Naib Pengerusi I : Pn. Rosni Bte. Hj. Asakil (PK Hem)
Naib Pengerusi II : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin (PK. Petang)
Ketua Bidang : Pn. Hjh. Rozannah Bte. Mad Sarapi
Setiausaha : Pn. Farah Wahidah Bte. Ahmad
Ahli : Pn. Latifah Bte. Hj. Abu Hassan (KP Bahasa Melayu)
    Cik Mohana A/P Balaikrishnan (KP Bahasa Inggeris)
    En. Muhammad Zul Akti B. Rashid (KP Bahasa Arab)

 

2.8 JK Bidang Kemanusiaan

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Naib Pengerusi I : Pn. Rosni Bte. Hj. Asakil (PK Hem)
Naib Pengerusi II : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin (PK. Petang)
Ketua Bidang : Pn. Nor Raihan Bte. Abdul Rahman
Setiausaha : Cik Noor Aziera Bte. Alias
Ahli : Cik Noor Aziera Bte. Alias (KP Sejarah)
    En. Hasbullah B. Gustaham (KP Geografi)
    Pn. Inda Nasia Bte. Rabbahil (KP Sastera Melayu)
    Tn. Hj. Yusof B. Sayadi (KP Pendidikan Seni Visual)
    En. Abd. Hamid B. Umuri (KP Pend. Sivik)
    Pn. Noor Azimah Bte. Mustapha (KP PJK)
    En. Anwar B. Hashim (KP Pendidikan Islam)
    En. Mohd. Fadzli B. Abu Hanifah (KP Tasawwur)

 

2.9 JK Bidang Sains & Matematik 

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Timbalan Pengerusi : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Naib Pengerusi I : Pn. Rosni Bte. Hj. Asakil (PK Hem)
Naib Pengerusi II : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin (PK. Petang)
Ketua Bidang : En. Ismail B. Hj. Sapie
Setiausaha : Cik Chong See Yee
Ahli : Pn. Asmah Bte. Muda (KP Sains)
    En. Nik Bahari B. Nik Mat (KP Matematik)
    Pn. Sabrina Mohammad (KP Biologi)
    Pn. Isniah Bte. Hj. Bakti (KP Fizik)
    Pn. Rosmawaty Bte Yahya (KP Kimia)

 

2.10 JK Bidang Teknik & Vokasional

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)  
Timbalan Pengerusi : En. Zaini B. Mat (PK.1)  
Naib Pengerusi I : Pn. Rosni Bte. Hj. Asakil (PK Hem)  
Naib Pengerusi II : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin (PK. Petang)  
Ketua Bidang : En. Mohd. Garsia B. Sarapal  
Setiausaha : Cik Rosmah Bte. Ambotang  
Ahli : En. Ahmad Shamsul Hadi B. Ahmad Salleh (KP Prinsip Akaun)
    Cik Rosmah Bte. Ambotang (KP Ekonomi Asas)  
    Pn. Zalina Bte. Kamaruddin (KP ICT)  
    Cik Rezlawani Abdullah (KP Reka Cipta)  
    Cik Siti Fairuz Bte. Ali (KP Seni Reka Tanda)  
    Cik Clare Aloysius Sitiol (KP Matematik Tambahan)  
    Pn. Nur Sara Bte. Abdul Majid (KP Perdagangan)  
    Cik Rosni Bte. Abdul Jal (KP Pendidikan Khas)  
    Pn. Issiti Norjaya Bte. Berahim (KP Kemahiran Hidup)  
    En. Mahajoda B. Pungutan (KP Sains Sukan)  

 

 2.11 Jawatan Kuasa Panitia Bahasa Melayu

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Hjh. Rozana Bte. Mad Sarapi
Timbalan Pengerusi : En. Abdul Jidi B. Rijali
Ketua Panitia : Pn. Latifah Bte. Abu Hassan
Pen. Ketua Panitia : Pn. Hjh. Sareha Hj. Abd Hamid
Setiausaha : Cik Roselilah Bte. Amari
Penyelaras : Pn. Kasuma Bte. Hj. Abd. Salam (Ting. 1)
    En. Abdul jidi B. Rijali (Ting. 2)
    Pn. Noor Azimah Bte. Mustapha (Ting. 3)
    Pn. Siti Halimah Bte. Arasat (Ting. 4)
    Pn. Hanimah Bte. Abdul Jal (Ting. 5)
Ahli : Pn. Rosni Bte. Hj. Asakil
    En. Rashidan B. Hj. Abdul Latif
    En. Nasrul B. Dollah
    En. Haris B. Huri
    En. Mohd. Isa B. Hajarat

 

 2.12 Jawatan Kuasa Panitia Bahasa Inggeris/EST

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Hjh. Rozanna Bte. Hj. Mad Sarapi
Ketua Panitia : Cik Mohana a/p Balakrisnan
Pen. Ketua Panitia : Pn. Sarina Bte. Muhammad Nor
Setiausaha : En. Shahshi Davien Thommas
Penyelaras : Cik Khairani Bte. Abdul Manan (Ting. 1)
    Cik Rosnani Bte. Abdul Rashid (Ting. 2)
    Cik Yogeswary a/p Santhirasagaran (Ting. 3)
    Cik Aisah Bte. Muhhidin (Ting. 4)
    Pn. Nor Raihan Bte. Abd. Rrahman (Ting. 5)
Ahli : Cik Mohana a/p Balakrisnan
    En. Shahshi Davien Thommas
    Pn. Noraihan Bte. Abd. Rahman
    Pn. Isniah Bte. Hj. Bakti
    Cik Yogeswary a/p Santhirasagaran
    Pn. Zalina Bte. Kamaruddin
    Cik Khairani Bte. Abdul Manan
    Cik Rosnani Bte. Abdul Rashid
    Pn. Sarina Bte. Muhammad Nor
    Cik Emy Liza Waty Bte. Tiah

 

 2.13 Jawatan Kuasa Panitia Bahasa Arab

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Hjh. Rozanna Bte. Hj. Mad Sarapi
Ketua Panitia : En. Muhammad Zul Akti B. Rashid
Setiausaha : Pn. Norain Bte. Mohd Deris
Penyelaras : Pn. Norain Bte. Mohd Deris (Ting. 3)
    En. Muhammad Zul Akti B. Rashid (Ting. 2)
    En. Muhammad Zul Akti B. Rashid (Ting. 1)

 

 2.14 Jawatan Kuasa Program ‘Buddy Support System’

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Hjh. Rozanna Bte. Hj. Mad Sarapi
Naib Pengerusi : En. Ismail B. Sapie
Setiausaha : Cik Shereenor Bte. Shaari
Ahli : Pn. Noraihan Bte. Abdul Rahman
    Semua guru Bahasa Inggeris
    Semua guru Sains
    Semua guru Matematik
    Semua guru Fizik
    Semua guru Kimia
    Semua guru Biologi
    Semua guru Pendidikan Khas

 

2.15 Jawatan Kuasa Panitia Pendidikan Islam

 Penasihat I : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Penasihat II : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Nor Raihan Bte. Abdul Rahman
Ketua Panitia : En. Anuar B. Hashim
Pen. Ketua Panitia : En. Mohd Fadzli B. Abu Hanifah
Setiausaha : Pn. Ratnawati Bte. Mohammad
Bendahari : Pn. Azlina Bte. Mat jusoh
AJK : En. Sharuddin B. Shawal
    Pn. Noraniza Bte. Awang Nik
    En. Wan Nor Rosenaini Bte. Wan Noh
    En. Wan Mohd. Nazri B. Wan Ramli
    En. Mohd. Zul Akti B. Rashid
    Pn. Norain B. Mohd Deris
    En. Muhammad Fadzli B. Abu Hanafiah
    En. Mustofa Kamal B. Achmad Rifai’e

 

2.16 Jawatan Kuasa Panitia Tasawur Islam

Penasihat I : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Penasihat II : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Nor Raihan Bte. Abdul Rahman
Ketua Panitia : En. Mohd Fadzli B. Abu Hanifah
Pen. Ketua Panitia : En. Anuar B. Hashim
Setiausaha : En. Anuar B. Hashim

 

 2.17 Jawatan Kuasa Panitia Sejarah

Penasihat I : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Penasihat II : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Nor Raihan Bte. Abdul Rahman
Ketua Panitia : Cik Noor Aziera Bte. Alias
Pen. Ketua Panitia : Cik Roselelah Bte. Amari
Setiausaha : En. Azlan B. Abdul Khatam
AJK   En. Awang Ibrahim B. Dilus
    En. Haris B. Huri
    Cik Minah Bte. Abdul Sari

 

 2.18 Jawatan Kuasa Panitia Geografi

Penasihat I : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Penasihat II : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Nor Raihan Bte. Abdul Rahman
Ketua Panitia : En. Hasbullah B. Gustaham
Setiausaha : En. Kadir B. Morobistah
AJK : En. Ahmat B. Abdul Sahid
    En. Abdul Bang B. Meralam
    En. Kadir B. Morobistah
    Cik Noor Aziera Bte. Alias
    En. Haris B. Huri

 

2.19 Jawatan Kuasa Panitia Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

Penasihat I : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Penasihat II : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Nor Raihan Bte. Abdul Rahman
Ketua Panitia : En. Abdul Hamid B. Umuri
Setiausaha : Cik Nurul Aima Bte. Mohd. Zaki
AJK : Cik Roselilah Bte. Amari
    Pn. Nor Raihan Bte. Abdul Rahman
    En. Ali Usni B. Ab Binang
    En. Mohd. Supian B. Abd. Lasan
    Cik Sitti Fairuz Bte. Ali
    Pn. Isitti Norjaya Bte. Berahim
    En. Mohd. Redzuan B. Hamzah
    En. Nasrul B. Dollah
    En. Mohd. Rizuan B. Mohd. Adenan
    Pn. Rabiah Bte. Abdullah

 

2.20 Jawatan Kuasa Panitia Pendidikan Jasmani & Kesihatan

Penasihat I : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Penasihat II : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Nor Raihan Bte. Abdul Rahman
Ketua Panitia : Pn. Noor Azimah Bte. Mustapha
Pen. Ketua Panitia : En. Mohd. Supian B. Abd. Lasan
Setiausaha : Pn. Rabiah Bte. Abdullah
AJK : En. Abdul Hamid B. Umuri
    En. Yapot @Jellon B. Digul
    Cik Nurul Aima Bte. Mohd. Zaki
    En. Mohd. Supian B. Abd. Lasan

 

 2.21 Jawatan Kuasa Panitia Pendidikan Seni Visual

Penasihat I : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Penasihat II : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : Pn. Nor Raihan Bte. Abdul Rahman
Ketua Panitia : Tn. Hj. Yusof B. Sayadi
Setiausaha : Pn. Inda Nasiah Bte. Rabbahil
AJK : Cik Rezlawani Bte. Abdullah
    En. Haris B. Huri
    En. Mohammad Isa B. Hadjarat
    En. Yapot @ Jellon B. Digul

2.22 Jawatan Kuasa Panitia Sains

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Ismail B. Sapie
Ketua Panitia : Pn. Asmah Bte. Muda
Pen. Ketua Panitia : En. Rasmee B. Rajaneh
Setiausaha : Cik Jaceyphine Bte. Gampaih
Ahli : En. Fazlie B. Abdawah
    Pn. Rosmawati Bte. Yahaya
    Cik Roselilah Bte. Amarih
    Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin
    Pn. Sabrina Bte. Mohammad
    En. Randy Andries
    En. Mohd. Redzuan B. Hamzah
    Cik Khairani Bte. Abdul Manan
    En. Kadir B. Morobistah
    En. Mansur B. Tuul
    En. Abdul Rahim B. Suhara
    Pn. Rosmawati Bte. Yahaya
    Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin

 

2.23 Jawatan Kuasa Panitia Matematik

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Ismail B. Sapie
Ketua Panitia : En. Nik Bahari B. Nik Mat
Pen. Ketua Panitia : Pn. Rosmidha Bte. Musta
Setiausaha : Cik Rofizah Bte. Hussain
Ahli : En. Mohd. Fahmi B. Ramli
    En. Mohd Redzuan B. Hamzah
    En. Mohd. Husny Sabry B. Mohd. Adnan
    Pn. Nurul Akmar Bte. Abdul Rahman
    En. Randy Andries
    En. Azid B. Gabir
    Cik Chong See Yee

 

2.24 Jawatan Kuasa Panitia Biologi

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Ismail B. Sapie
Ketua Panitia : Pn. Sabrina Bte. Mohammad
Pen. Ketua Panitia : En. Randy Andries
Setiausaha : En. Randy Andries

 

2.25 Jawatan Kuasa Panitia Kimia

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Ismail B. Sapie
Ketua Panitia : Pn. Rosmawaty Bte. Yahya
Pen. Ketua Panitia : En. Randy Andries
Setiausaha : En. Randy Andries

 

2.26 Jawatan Kuasa Panitia Fizik

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Ismail B. Sapie
Ketua Panitia : Pn. Isniah Bte. Hj. Bakti
Pen. Ketua Panitia : En. Mohd. Husny Sabry B. Mohd. Adnan
Setiausaha : En. Mohd. Husny Sabry B. Mohd. Adnan

 

2.27 Jawatan Kuasa Panitia Ekonomi Asas

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Mohd Garsia B. Sarapal
Ketua Panitia : Cik Rosmah Bte. Ambotang
Setiausaha : En. Ali Usni B. Ab. Binang
Ahli : En. Mohd Garsia B. Sarapal
    En. Zaini B. Mat

 

2.28 Jawatan Kuasa Panitia Prinsip Akaun

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Mohd Garsia B. Sarapal
Ketua Panitia : En. Ahmad Syamsul Hadi B. Ahmad Salleh
Setiausaha : Pn. Nursara Bte. Abdul Majid
Ahli : En. Ahmad Syamsul Hadi B. Ahmad Salleh

 

2.29 Jawatan Kuasa Panitia Perdagangan 

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Mohd Garsia B. Sarapal
Ketua Panitia : Pn. Nur Sara Bte. Abdul Majid
Setiausaha : En. Ahmad Syamsul Hadi B. Ahmad Salleh

 

2.30 Jawatan Kuasa Panitia Reka Cipta

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Mohd Garsia B. Sarapal
Ketua Panitia : Cik Rezlawani Bte. Abdullah


2.31 Jawatan Kuasa Panitia Matematik Tambahan

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Mohd Garsia B. Sarapal
Ketua Panitia : Cik Clare Aloysius Sitiol
Setiausaha : Cik Chong See Yee

 

2.32 Jawatan Kuasa Panitia Information Comunication & Technology

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Mohd Garsia B. Sarapal
Ketua Panitia : Pn. Zalina Bte. Kamaruddin
Pen. Ketua Panitia : En. Mohd. Redzuan B. Hamzah
Setiausaha : En. Hasbullah Bte. Gustaham
Penyelaras : En. Rasmee B. Rajaneh
    En. Mohd. Asmail Hj. Jaani

 

2.33 Jawatan Kuasa Panitia Seni Reka Tanda

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Mohd Garsia B. Sarapal
Ketua Panitia : Cik Siti Fairuz Bte. Ali

 

2.34 Jawatan Kuasa Panitia Kemahiran Hidup

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Mohd Garsia B. Sarapal
Ketua Panitia : Pn. Isitti Norjaya Bte. Berahim
Pen. Ketua Panitia : En. Nasrul B. Dollah
Setiausaha : Cik Kasuma Bte. Abd. Salam
Penyelaras KHB-ERT : Pn. Isitti Norjaya Bte. Berahim
    Cik Minah Bte. Abdul Sari
Penyelaras KHB-Pertanian : Cik Kasuma Bte. Abd. Salam
    En. Mohd. Rizuan B. Mohd. Adenam
Penyelaras KHB-P&K : En. Nasrul B. Dollah

 

2.35 Jawatan Kuasa Panitia Pendidikan Khas

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pen. Penasihat : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Mohd Garsia B. Sarapal
Ketua Panitia : Cik Rosni B. Abdul Jal
Pen. Ketua Panitia : En. Mohd. Maaruf B. Ajirul
Setiausaha : Cik Hannie Mustika Bte. Sunarto
Bendahari : Pn. Nor Suadah Bte. Muskil @Hj. Mokhsen
Pen. Bendahari : Pn. Faridah Bte. Piong
Ahli : Cik Rosni Bte. Abdul Jal
    Pn. Faridah Bte. Piong
    En. Mohd. Maarof B. Ajirul
    En. Mohd. Isnin B. Ahmad
    En. Hamzah Fansuri B. Mat Zahara
    Cik Hannie Mustika Bte. Sunarto
    Pn. Nor Suadah Bte. Muskil
Ketua Kokurikulum : En. Hamzah Fansuri B. Mat Zahara
Ketua Kurikulum : Cik Hannie Mustika Bte. Sunarto
Ketua Hem : En. Mohammad Isnin B. Ahmad
Ketua Guru Inklusif : En. Mohd Maaruf B. Ajirul
Guru Kelas : Cik Hannie Mustika Bte. Sunarto (Kelas Nilam)
    En Hamzah Fansuri B. Mat Zahari (Zamrud)
    En. Mohammad Isnin B. Ahmad (Permata)
Penyelaras Panitia : 1. Bahasa Malaysia
      Cik Rosni Bte. Abd Jal (K)
      En. Mohammad Isnin B. Ahmad
      Cik Hannie Mustika Bte. Sunarto
      Pn Faridah Bte. Piong (PPM)
      Pn. Nor Suadah Bte. Muskil @ Hj. Mohsen (PPM)
       
    2. Matematik
      En. Mohd Maaruf B. Ajirul (K)
      En. Mohamad Isnin B. Ahmad
      En. Hamzah Fansuri B. Mat Zahari
      Pn. Faridah Bte. Hj. Piong (PPM)
      Pn. Nor Suadah Bte. Muskil @ Hj. Mohsen (PPM)
       
    3. Bahasa Inggeris
      En. Mohammad Isnin B. Ahmad (K)
      En. Hamzah Fansuri B. Mat Zahari
      En. Mohd Maaruf B. Ajirul
      Pn. Faridah Bte. Hj. Piong (PPM)
      Pn. Nor Suadah Bte. Muskil @ Hj. Mohsen (PPM)
       
    4. Sains Sosial
      En. Hamzah Fansuri B. Mat Zahari (K)
      En. Mohd Maaruf B. Ajirul
      Cik Rosni Bte. Abd Jal
      Pn. Faridah Bte. Hj. Piong (PPM)
      Pn. Nor Suadah Bte. Muskil @ Hj. Mohsen (PPM)
       
    5. Kemahiran Hidup
      Cik Hannie Mustika Bte. Sunarto (K)
      Cik Rosni Bte. Abd Jal
      Pn. Faridah Bte. Hj. Piong (PPM)
      Pn. Nor Suadah Bte. Muskil @ Hj. Mohsen (PPM)
       
    6. Pendidikan ISLAM
      Cik Hannie Mustika Bte. Sunarto (K)
      Pn. Faridah Bte. Hj. Piong (PPM)
      Pn. Nor Suadah Bte. Muskil @ Hj. Mohsen (PPM)
       
    7. Pendidikan Jasmani & Kesihatan
      En. Mohammad Isnin B. Ahmad (K)
      Cik Rosni Bte. Abd Jal
      Pn. Faridah Bte. Hj. Piong (PPM)
      Pn. Nor Suadah Bte. Muskil @ Hj. Mohsen (PPM)
       
    8. Pendidikan Seni
      En. Mohd Maaruf B. Ajirul (K)
      En. Mohammad Isnin B. Ahmad
      En. Hamzah Fansuri B. Mat Zahari
      Pn. Faridah Bte. Hj. Piong (PPM)
      Pn. Nor Suadah Bte. Muskil @ Hj. Mohsen (PPM)
       
    9. Pengurusan Diri
      Cik Rosni Bte. Abd Jal (K)
      Pn. Faridah Bte. Hj. Piong (PPM)
      Pn. Nor Suadah Bte. Muskil @ Hj. Mohsen (PPM)

 

 

2.36 Jawatan Kuasa Panitia Sains Sukan

Penasihat I : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Penasihat II : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi : En. Mohd Garsia B. Sarapal
Ketua Panitia : En. Mahajoda B. Pungutan
Setiausaha : En. Mohd. Supian B. Abd. Lasan
    En. Abd. Hamid B. Umuri
    Cik Nurul Aima Bte. Md.Zaki

 

 2.37 Jawatankuasa Pelaksanaan Probim-M3

Penasihat : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
Pengerusi 1 : En. Zaini B. Mat (PK.1)
Pengerusi 2 : En. Ismail B. Hj. Sapie
Setiausaha : En. Nik Bahari B. Nik Mat (KP Matematik)
Ahli : Semua Guru Matematik
    Guru Pemulihan
    Kaunselor

 

2.38 Jawatankuasa Pengurusan Makmal Sains

Pengerusi : Tn. Hj. Abdul Taha B. Abdul Jalil (Pengetua)
T. Pengerusi 1 : En. Zaini B. Mat (PK.1)
T. Pengerusi 2 : Pn. Zuraidah Bte. Hj. Kiamsin
Setiausaha : En. Ismail B. Hj. Sapie – KB Sains & Matematik
P. Setiausaha 1 : Pn. Asmah Bte. Muda – KP Sains
P. Setiausaha 2 : Pn. Isniah Bte. Hj. Bakti – KP Fizik
P. Setiausaha 3 : Pn. Sabrina Bte. Mohammad – KP Biologi
P. Setiausaha 4 : Pn. Rosmawaty Bte. Yahya – KP Kimia
P. Setiausaha 5 : En. Mohd. Zufri B. Sairi – Ketua Pembantu Tadbir
Ahli-Ahli : Semua Guru Sains
    Guru Fizik
    Guru Kimia
    Guru Biologi
    Pembantu Makmal

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s